منتخب آثار- سوگواره ها «1»

حاوی 36 بخش
زمان صرف شده حدود 3 ساعت
زمستان 96

منتخبی از آثار استودیویی موسسه ی فرهنگی "رسانه ی آفتاب" از مجموعه های:
اشک یاس (1)، غم دیرین، شب های بی قراری، باغ کبود، شکوا، اشک یاس (2)، نگاه بی قرار

احتمالا بر اساس فتوای عده ای از صاحبان رساله از متقدمین یا متأخرین، شنیدن برخی از تِرَک های این سی دی جایز نباشد.
اینکه ابزار موسیقی (به هر نحو) در معدودی از این نواها به کار رفته یا نه درست نمی دانم، گرچه اهل فنِِّ این کارها تعابیری مثل مسترینگِ دیجیتالی را برای برخی آماده سازی ها و زیر صداها به کار می برند.
به هر حال سرودهای زیبایی را برای توجه دادن شنوندگان به مقامات و مصیبات اهل بیت علیهم السلام تولید کرده اند و همتی برای شعائر آل الله داشته اند که انشاء الله مأجور باشند و بخشهای مشکوک یا قابل بررسی آن را هم با مشورت صاحب نظران رفع نمایند.