مجموعه ی صوتی «فارِس»

قطعه ی 1. زیر صدا مشکوک به موسیقی است
قطعه ی 2. با فرض حلیّت، ریتم سرود در شأن اهل بیت علیهم السلام نیست.
قطعه ی 3 . 4. دو ایراد مربوط به قطعه ی 1 و 2 را دارد.
قطعه ی 5. واقعاً نا مناسب!
قطعه ی 6. خوب است.
قطعه ی 7. ترکیبی است از خواندن آقای کریمی و آقای محبی که واقعا زیباست.
قطعه ی 11. سوزناک و شنیدنی!
قطعه ی 12. مدحی زیباست.
قطعه ی 22. شعر کودکانه و بامزه ای است ولی زیرصدایش را نمی دانم که جایز است یا نه!
قطعه ی 23. ادامه ی داستان قاصدک که گفتگوی جالب و کودکانه ای با سنگِ خارا دارد.