شرح «زیارت جامعه ی کبیره»

ارائه شده توسط آیت الله سیدمحمد ضیاء آبادی
در 4 سی دی و هر سی دی 00 فایل صوتی
میزان وقتگذاری برای شنیدن و یادداشت برداری 00 ساعت
پایان شنیدن 1397/00/00

نکاتی پیرامون سی دی 1:
1.
2.

نکاتی پیرامون سی دی 2:
1. به نظر می رسد (به هر دلیل و ملاحظه ای) اینگونه به مخاطب القا می شود که توجه به خود اهل بیت علیهم السلام موضوعیتی ندارد و این بزرگواران تنها اسامی ای هستند برای توجه به مسمّا! این بزرگواران وجه خداهستند اما چون به ذات الهی راهی نیست پس به وجه توجه می کنیم! در حالی که با توجه به مبانی اصیل شیعی پیامبر رحمت و اهل بیت گرامی شان علیهم السلام خود در نظام بندگی خدای متعال موضوعیت دارند، نه طریقیت!
2.

نکاتی پیرامون سی دی 3:
1.
2.

نکاتی پیرامون سی دی 4:
1.
2.