مجموعه ی «صراطِ مستقیم»

فایلهای تصویری از سخنرانی های جناب آقای حاج سیدحسن احمدی اصفهانی
زمان صرف شده، حدود 14 ساعت
پائیز 1386

اولین باری که با آقای احمدی آشنا شدم از طریق همین مجموعه بود که شاید تمام آن را حداقل دو مرتبه دیدم و شنیدم.
با سوز فراوان در دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام و پاسخ به توهین ها و شبهات وهابیان سخن می گویند و کتابهایی را که از آن نقل می کنند در تصویر به نمایش گذاشته و تاکید می کنند که مربوط به چه سال و انتشاراتی است که با تغییرات محتوایی که سابقه هم دارد مورد انکار قرار نگیرد.
خاطرم هست که در آن زمان جلسه ای داشتیم که عده ای از بانوانِ فرهیخته و درس خوانده شرکت می کردند و بخشی از آن جلسات را به دیدن و شنیدن این مجموعه اختصاص دادیم و در هر جلسه به تحلیل و بررسی مطالب گفته شده در بحثِ مورد نظر می پرداختیم.
بیان شیرین، غیرت شیعی، سوزِ مثال زدنی و سخنان مستند و مؤدبانه ی ایشان در برابر هتاکی های پیروان مکتب خلفا بسیار مؤثر و در کثرت استفاده از این مجموعه می افزود، به شکلی که قسمتهای مختلف «صراط مستقیم» همچنان در فضای مجازی موجود و مورد مراجعه است.
 
مشاهده ی این مجموعه را به همگان پیشنهاد می کنم.