پیرامونِ بیانات امیرالمؤمنین علی علیه السلام

ارائه شده توسط آیت الله سیدجعفر سیدان درماه مبارک رمضان سال 1430 (شهریور1388)
میزان وقت گذاری، حدود 30 ساعت
 
مباحثی متنوع، برگرفته از نهج البلاغه ی شریف همراه با تذکرات اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی و خانوادگی.
مجموعه ای بسیار شنیدنی، شیرین و قابل استفاده که از طرف مرحوم پدرم به عنوانِ هدیه و سوغات تشرفشان به مشهد مقدس دریافت نمودم.