امام حسین علیه السلام، رحمت واسعه ی الهی
 
بیش از 13 ساعت وقت صرف شنیدن این مجموعه شد. (1392)
مطالب بسیار خوبی داشت و در سالی که توزیع شد مورد استقبال مناسبی واقع شد.

انصافا چقدر ما از وجود اهل بیت علیهم السلام و برکات توجه به آن ذوات مقدسه غافلیم! ...