مناظره ای پیرامون «وحدت وجود»

مناظره ای بین آقای حسن الهیاری و آقای سیدعبدالله موسویان
وقتگذاری شده در بامداد روز شنبه 1398/6/30
حدود 6 ساعت

دو جلسه بحث بین این دو آقا در موضوع «وحدت وجود».
ضعف استدلال مدافع «وحدت وجود» (آقای موسویان) و البته ناتوانی او در بحث مناظره کاملا مشهود است! حتی در زمانی که با استفاده از اصطلاحات فلسفی می کوشد تا بحث را به کرسی بنشاند, ضمن آن که واقعاً فرار های او، عصبانیت ها، فریادها و بی ادبی هایش کلافه کنده بود!