فتن و محن آخرالزمان در بیان امام صادق علیه السلام

سخنرانی از جناب آقای حامدرضا معاونیان
همراه دختر عزیزم در دو نوبت شنیدیم؛ یکی در ایام شهادت حضرت صادق علیه السلام (1397) و دیگری در 1399/4/14
با هم نشستیم و یادداشت برداری کردیم.
سخنرانی حدود 60 دقیقه است.

نکته هایی از این سخنرانی و پیرامون آن:
1. برخی قسمتهای سخنرانی اشاره به برخی بی بند و باری های اخلاقی دارد که نیازی به ملاحظات در استفاده ی با نوجوانان دارد و گاهی توضیحاتی؛ پس فعلا شنیدن آن را با نوجوانان توصیه نمی نمایم.
2. تذکرات خوبی در برخی ضعف های موجود در شیعیان و متدینین در دوره ی آخرالزمان، بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام.

3. نقلی از آیت الله وحید خراسانی که با بیان حدیثی در موضوع سختی دینداری در آخرالزمان فرموده اند: «با این وضع (و این قبیل روایات) دینداری ممکن نیست مگر با خواندن زیارت عاشورا و توسل به امام حسین علیه السلام!».
4. امروزه برای جوانان شرکت در مجالس مذهبی و اعتقادی و روضه های خانگی ثبات قدم می آورد.

5. ماجرای عجیب یک جوان توبه کرده که مورد لطف و عنایت امام حسین علیه السلام قرار می گیرد! ...