دروس بدایة الحکمة

ارائه شده توسط آقای غلامرضا فیاضی
غلام‌رضا فیّاضي (زاده: ۱۳۲۸ ش. / ۱۹۴۹ م. در قم) استاد سطوح عالی فقه، اصول، تفسیر و فلسفه در حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

تا جایی که دیدم تمام جلسات تدریس بدایه پیاده شده است و هر جلسه حدود 1 ساعت است.
فایل هایی که شنیدم و تاریخ آن و احیانا مطلبی از آن جلسه:

جلسه ۹۴: صفات واجب تعالی - 1399/11/30
1. از آنجا که گفتیم که هیچ کمالی از خداوند سلب نمی شود بنا بر این صفات سلبیه بتمامه سلب نقص و عجز است.
2.