شش گوشه (1)

مجموعه ای مفید و قابل استفاده از بریده های سخنرانی و مداحی، در ارتباط با سالار شهیدان حضرت سیدالشهدا علیه السلام.
البته موضع گیری ها و دیگر فرمایشات افرادی که از مطالبشان در این مجموعه آمده، لزوما مورد تأیید نیست. ولی این مجموعه در کل قابل استفاده است و من چند نوبت آن را شنیدم.