مباحثی در «معرفت، شناخت، علم و عقل»

از آن جا که در این عرصه گویندگان و صاحب نظران متعددی (در مسیر صحیح یا خطا) وجود دارند و گشودن فایلی و عنوانی برای هر مطلب شنیده شده، کار دشواریست، تصمیم گرفتم مجموعه ای از آن چه استفاده شده است را در ذیل یک تیتر بیاورم.

1. بحثی در تحقیقی بودن مباحث اعتقادی - شنیده شده در  1400/10/17 تا 1400/10/19 که به جهت سوالات مطرح شده به موضوع «عقل در مکتب معلرف اهل بیت علیهم السلام» کشیده شد و بسیار مفید بود.
متإسفانه گاهی کارهای فشرده امکان شنیدن فایل ها را به صورت منظم و در یک زمان پیوسته حاصل نمی کند.
این جلسه حدود 2 ساعت بود.

2. بحثی در ارتباط با «توهم خدای متعال در روایات» که حدود 3 ساعت به طول انجامید که دوساعت ارائه ی خود بحث و بیش از یک ساعت تفحص و تطبیق مطالب با کتب و روایات بود.
با وجود بیماری فرزندان و شرایط سختِ کاری، الحمدلله و به لطف امام عصر علیه السلام در طی دو روز از دی ماه 1400 چنین فرصتی حاصل شد.

3. بحثی در موضوع «مستقلات عقلی» و تفاوت میان «علم و عقل» که بسیار مفید بود.
در روزهای پایانی دی ماه 1400 به مدت 3 ساعت زمان برد.

4. بحثی در ارتباط با «توهم» و امکان آن در توحید؛ دقیق و مفید.
سه ساعت که در 23 بهمن 1400 استفاده شد.

5. بحث مفیدی در زمینه ی تعبیر «وجود» و نسبت آن با خدای متعال که در سوم و چهارم اسفند 1400 شنیده و استفاده شد.

6. بحثی ارزنده در موضوع «ماهیت لا من شیء» که در شبنه و یکشنبه، ششم و هفتم فروزدین 1401 استفاه کردم.
جلسه حدود 2 ساعت بود.

7. بحثی مفصل در موضوع شناخت حقایق موجودات عالم. حدود 3 ساعت که در روز چهارشنبه 17 فروردین 1401 استفاده کردم.

8. بحثی ارزنده در «معرفت النفس». حدود 2 ساعت در روز یکشنبه 1401/2/4 شنیده و یادداشت برداری شد. الحمذلله.

9. بحثی دقیق و مفید در «پاسخ به شبهات قرآنی روشنفکران». جلسه حدود سک ساعت بود ولی پیاده سازی و تنقیح مطالب آن برای کتابی که در این عرصه در دست تدوین است حدود 4 ساعت زمان گرفت.جمعه 1401/2/9.

10. بحثی ارزنده در «شهودُ النفسِ بالحق». حدود 3 ساعت در روز چهارشنبه و صبح پنج شنبه 1401/3/25 و 1401/3/26 شنیده و یادداشت برداری هایی انجام شد. 

11 و 12. فایل صوتی دو جلسه ی مفصل در موضوع «وجدان» و دیدگاه های مختلف پیرامون آن که روزیِ 13 تا 16 مهر 1401 بود.
حدود 4 ساعت زمان برد.

13 و 14. 
فایل صوتی دو جلسه ی مفصل دیگر در موضوع «وجدان» و دیدگاه های مختلف پیرامون آن که در 26 و 27 مهر ماه 1401 شنیدم. این جلسه را قبلا هم شرکت کرده بودم ولی شنیدن فایل صوتی آن لازم به نظر می رسید. حدود 4 ساعت زمان برد.

15 و 16. فایل صوتی دو جلسه در موضوع «معرفه الله» که نکات بسیار ارزنده ای داشت. 12 و 14 دی ماه 1401.

17. فایل صوتی جلسه ای در موضوع «نفس، روح حیوانی و عقل». پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 شنیدم؛ حدود 2 ساعت زمان گرفت.


18. فایل صوتی جلسه ای در موضوع «معرفت». دو شنبه 18 آبان 1402 شنیدم؛ حدود 2 ساعت زمان گرفت.