مباحث اخلاقی حاج آقای سید عبدالله فاطمی نیا

در ماه مبارک رمضان سال 1374، آقای فاطمی نیا پیش از اذان صبح و در برنامه ی ویژه ی سحر تذکرات اخلاقی زیبایی داشتند و من در آن زمان همت کردم و تمام این تذکرات را ضبط کردم.
بعد همه ی آنها مجموعه ای شد که چند نوبت شنیدم و در باره ی مطالب آن تأمل کردم.
گرچه همچون گذشته جز عذر تقصیر و خطا به درگاه الهی ندارم ولی او را بسیار شاکرم که چنین ذوقی را در آن زمان در دلم قرار داد و مرا با آن مطالب مانوس ساخت.
حتما شنیدن این مجموعه به دفعات، بیش از 8 ساعت زمان برده است.
خداوند عاقبت این حقیر، آلوده ی پر تقصیر را به خیر گرداند.