شرح وصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به اباذر

مجموعه ای بسیار شنیدنی و اثرگذار در 14 جلسه و هر کدام تقریبا یک ساعت.
آن را در سال 1382 شنیدم و بسیار استفاده کردم.
دیدم که سالها بعد این مجموعه به صورت کتاب نیز منتشر شده است.
مباحث این مجموعه توسط آیت الله سیدصادق شیرازی در سال 1380 ارائه شده است.