تعدادی سخنرانی از یک خانم گوینده

خانمی که ظاهرا در مسجد همت تجریش سخن می گفته اند؛ از وضع کنونی برنامه هایشان خبر ندارم؛ با نام سرکار خانم اکبری.
عده ای از خانمها مقید به حضور در برنامه هایشان بودند و البته من از طریق سرکار خانم مرضیه ضرغامیان که مدتی در دفتر مشاوره کمک می کردند با ایشان آشنا شده و تعدادی فایل صوتی شان را شنیدم.

حرارت و شورِ تأثیرگذاری در سخنرانی هایشان بود که طبیعتاً در جذب مخاطب مؤثر بود.
یکی از ویژگی های سخنشان تمرکز بر توصیه ی اعمال و اذکاری بود که گره گشای مشکلات باشد و این هم حتماً برای خانمها در سطح وسعی عامل جذب است.

در فایلهایی که شنیدم معمولا ایشان برای روضه و توسل مجلسشان اسامی ای از خاندان وحی علیهم السلام را در کیسه ای قرار داده و بعد از دعا یا ذکری، انتخاب می کردند و هرچه حاصل می شد را محور توسل منبرشان قرار می داده اند و این را در خود منبر بیان می دارند!
 
در اشاره ی به نام برخی مشاهیر که در ذهن افراد به نام عارف و اهل معنا قلمداد می شوند و نقل قول هایی از آنها و مستند جلوه دادن سخن ایشان موافق منش خانم اکبری نیستم، گرچه می دانم چقدر برای افراد جذاب است؛ امام تذکراتِ عبادی و دعوت به خضوع در برابر اهل بیت علیهم السلام و تشویقِ تلاش برای اهل خیر و دعا و ذکر و قرآن بودن و اشک گرفتن از مستمعان (در جای جای سخن، بدون تغییر در لحن) از بخشهای ستودنی مجالس ایشان است. 
از جمله های جالب این است که می گویند «مجلس من اول روضه ی بر امام حسین است، بعد بقیه ی حرفها!»
 
ظاهرا به جهت آنکه می دانند افراد صدای ایشان را ضبط می کنند متین و محکم سخن می گویند که اگر به گوش مردان هم رسید بی مسئله باشد.

به هر حال برای من نکته های مفید و آزمودنی ای داشت و البته با یک سبک سخنرانی در مجلس بانوان آشنا شدم.
برای شنیدن این مجموعه حداقل 10 ساعت وقت گذاشتم.

همین جا جا دارد یاد کنم از خانمهای عالمه و با تقوایی که در زمانی که بانوانِ بسیاری امکان علم آموزی صحیح نداشتند (نه دانشگاه رفتن! علم آموزی!) با نفوس تربیت شده ی خود اثراتی عمیق بر نسلهای آینده گذاشتند و نامشان در تاریخ تعلیم و تربیت دینی پایدار ماند! حاجیه خانم اشرف الحاجیه، حاجیه خانم انصاری، حاجیه خانم کاتوزیان، حاجیه خانم پرتوی، حاجیه خانم روستا، حاجیه خانم شیرازی (در کربلا)، حاجیه خانم طریحی، حاجیه خانم هاشمیان، حاجیه خانم طاهائی (در مشهد) و بسیاری دیگر.
رحمت واسعه ی خدای متعال بر همه ی خدمتگزاران حریم اهل بیت و مدافعان و ناشران معارف آل الله علیهم السلام.