مجموعه سخنرانی هایی پیرامون «حجاب»

مجموعه ای از 25 سخنرانی در موضوع «حجاب» که خدای متعال توفیق داد در ایام نوروز 1399 با دخترِ نوجوانم زهراسادات شنیدیم.

در حین شنیدن با دخترم، مواردی را که لازم بود تحلیل می کردیم و راجع به برخی قسمتهایش سخن می گفتیم.
در مجموع با زمانِ یادداشت برداری ها و تحلیل هایش بیش از 30 ساعت به طول انجامید.برخی نکته های این مجموعه:
1. «حجاب» بخشی از بحث «عفت» است.

2.