تذکرات رمضانی - 1441تذکراتی رمضانی - 1441

مجموعه سخنرانی های کوتاه ارسالی از آقای دکتر احمد قندی که هر کدام از آن حدود 20 تا 30 دقیقه به طول می انجامید؛ جلساتی که برای هر کدام عنوانی مشخص و سعی شده به زبانی نو تذکراتی وجدانی و توحیدی داده شود!
شنیدم و عناوین ارسالی هر کدام را که توسط ایشان قرار داده شده در برابر هر بخش آوردم و برای برخی چند جمله ای بر آن افزودم:

شب اول - مقدمه ی مباحث
شب دوم - تائيدكننده به سوی درستی ها
شب سوم - خدای ما قطعا در جايگاه بخشش از هر مهربانی مهربان تر است.
شب چهارم - خدائی كه در جايگاه عقوبت نسبت به مخالفانی كه به جنگ با او پرداخته اند و مزاحم بندگان شايسته شده اند، برخودشديدمی نمايد!
شب پنجم- هيبت پرودرگار در مقام كبريائيت وعظمت، بهترين حامي انسان ها
تذکر زیبایی در باره ی هیبت خدای متعال؛ توجهی آرامش بخش ...
شب ششم - خدای من درخواست های مرا مي شنود و پاسخ می دهد
شب هفتم - خدای من برطرف كننده ی مشكلات و بازكننده گره هاست
شب هشتم - خداي مهربان لغزشگاه ها را نشان داده مرا حفظ مي فرمايد

شب نهم - خداي مهربان از لغزش ها چشم پوشي مي فرمايد
شب دهم - خداي من دانا و تواناست، نياز به پدر و مادر و فرزند، همراه و كمك ندارد
شب يازدهم - فرستادگان خداوند دريچه های ارتباط با خدا به روی ماگشوده اند
شب دوازدهم - شناخت ارزش آن چه که در اطراف ماهست و ستودن آن ها
اگر ما به ارزش چیزی توجه کنیم، بیشتر به آن خواهیم پرداخت و مشغول به آن خواهیم شد

شب سیزدهم - شیطان ما را از راه درست باز می دارد

شب چهاردهم - خدای من آن قدردانا و تواناست که می تواند گذشته ی نامناسب را بخشیده و جبران کند و زندگی نوینی رابرای بنده اش رقم زند!
شب پانزدهم - توضيح كلمه ی كرامت و حلم
کریم برای کرامت ورزی به خودش نگاه می کند نه به موقعیت فرد مقابل! کرم می کند، به دارا و ندار!
شب شانزدهم - طلب از خدای مهربان درست اما طلبکاری نادرست است
شب هفدهم - خدای مهربان من پرده پوش خطاهاي من است
شب هجدهم - چه خواسته ای را از خدای مهربان داشته باشیم؟
اگر با خدایی روبرو هستیم که در اعطا و لطف خسّتی ندارد، باید برای درخواست هایمان دقت بیشتری کنیم!
آیا زندگی ما هم مثل زندگی بچه ها در حد بازی با ماشین ها و خانه هاست! ولی خانه های بزرگتر و ماشین های بزرگتر! آیا زندگی برای بازی است یا فهم؟ ...
خدا یا تو از همه ی خطاهای کوچک و بزرگ ما می گذری! حالا بهترین ها را از تو طلب می کنیم! ...
شب نوزدهم - درخواست از خدای مهربان برای توجه ویژه به برترین نیکان هدایتگر روزگار
شب بیستم - درخواست از خدا برای ادامه ی راهنمائی انسان برتر
ما بیشتر به خاطر ثواب با قرآن انس می گیریم در حالی که این قرآن گنجینه ای عظیم برای بهره مندی از حقایق عالم است.
شب بیست و یکم - درخواست برپا شدن حق و دادگستری در سطح جهان.
شب بيست و دوم - درخواست ازخدای مهربان براي تحقق امنيت در بندگیِ خدا
شب بيست و سوم - درخواست از خدای مهربان برای كسب دانش و مهارت هدايت و كمك به ديگران.
شب بیست و چهارم - ازخدای مهربان آشنائی با راه های درست را درخواست نمائیم.
از خواسته های خوبی که می توانیم از خدا داشته باشیم این است که ما را بیش از پیش آشنای با حقایق عالم وجود نماید.
شب بیست و پنجم - درخواست از خدای مهربان برای شناخت افق های برتر تحقق جامعه ی نیکوکار و تحقق آن
شب بیست و ششم - از خدای مهربان که درون ما با او ارتباط دارد بخواهیم تادرهای معرفت به سوی خودش را بر ما بیشتر بگشاید و ما را از غیرِخودش بی نیازسازد.
شب بیست و هفتم - درخواست از خداوند مهربان برای درک حقایق برتر و عمل بدان ها
شب بیست و هشتم - درخواست از خدای مهربان برای توفیق بیشتر در تاثیرات بیشتر در اطرافیان خود

شب بیست و نهم - مروری بر گذشته و آشنایی با تجلیات رحمت خدای مهربان و تذکر به درهای رحمت استثنائی ماه رمضان
شب‌سی ام - خدای مهربان عظمتی را در عید فطر قرار داده که پرستشگران از دورشدن از ماه رحمت رمضان دل برکنند. دراین روز از خدا بهترین ها را بخواهیم.