مجموعه نشست های علمی - فقهی ماه مبارک رمضان (1442)

نشست هایی علمی-فقهی که پیش از نیمه شب از هر شب ماه مبارک تشکیل می شود و در پایان حدود 40 دقیقه گفتگو، با توسلی به اهل بیت علیهم السلام پایان می پذیرد.
آیت الله سیدصادق شیرازی پاسخگوی سوالات و مطالب مطرح شده هستند؛ چنین برنامه ای را به صورت منظم، برخط و با مدیریت رسانه ای منظم در سایت

 

جمعه 1400/1/26 - 3 ماه مبارک رمضان 1442
1. فرمایشات اهل بیت علیهم السلام که گمان به تزاحم می رود باید گفت عموماً وابسته به مقتضیات است.
2. دو گروهند که برای خورد روزه در ماه مبارک فدیه ندارند؛ 4 گروه هستند که برای خوردن روزه در این ماه باید فدیه دهند که یکی ذوالعطاش است.
3. حکم تابع عنوان است.
4. رسوخ و ثبوت مفهومی خاص در ذهن را ارتکاز گویند.
5. تسلط حاج آقا بر اسناد روایات جالب است!

دوشنبه 1400/1/30 - 6 ماه مبارک رمضان 1442
1. بحث جالبی راجع به اسماء الله پیش آمد!

سه شنبه 1400/1/31 - 7 ماه مبارک رمضان 1442
1. نسب با شهرت ثابت می شود.
2. توریه کذب نیست.
3. از آیات قرآن به آیاتی اشاره شد که در ذهن عموم افراد ایجاد سوال می کند ولی معنای آیه
3. استفاده از آمپول های مقوی حکمت صوم را ممکن است بگیرد ولی مبطل صوم نیست.
4. روایات در عقائد (نه در اصل آن که علم می خواهد) و الزامیات است که باید مورد بررسی سندی قرار گیرد.

سه شنبه 1400/2/1 - 8 ماه مبارک رمضان1442
1. بحث کنده شدن پوست لب و پوست اطراف ناخن موضوعش عوض می شود؛ میته به آن نمی گویند.
2. اگر فردی امسال حج برش واجب باشد و عصیاناً نرود، غالب فقها می گویند سال بعد به هر قیمت و با هر زحمتی باید برود.
3. ضمان از نظر شرعی هست حتی اگر فرد با آگاهی چنین نکند!
4. این واژه تقریبا هر جلسه تکرار می شود: رسوخ و ثبوت مفهومی خاص در ذهن را ارتکاز گویند.

(فایلی را هم از جلسات سال های قبل شنیدم که در این جا گزارشش را می نویسم:
شنبه 1395/2/22 - 5 ماه مبارک رمضان 1437
1. خود حاج آقا موضوعی فقهی را طرح کردند و افراد حاضر که جمعیت قابل توجهی هم بودند آغاز به اعلام نظر فقهی نمودند.
2. اداره ی چنین مجلسی خودش یک هنر است! تعدادی از حاضران از مدرسان خارج فقه یا اصول حوزه هستند؛ لا اقل از آن هایی که من می شناسم!)