نوا نمایش «فتنه ی فراگیر»

کاری از گروه هنری مسلم که هم در زمان اجرای آن توفیق شرکت در این برنامه را داشتم و هم بعد ها سی دی آن را دیدم.
آخرین نوبت این مشاهده ی با تأمل روز جمعه 1399/8/2 بود که در جمع خانواده و در یک میهمانی، نمایش این برنامه ی آموزنده و اعتقادی-تاریخی را جایگزین هرز بینی های رسانه ای کردیم و الحمد لله مورد توجه و استفاده هم قرار گرفت.
حدوداً یک ساعت زمان می برد ولی انصافاً متنی مستند و محکم و کلامی قویم دارد.
خداوند متعال به بانیان این اقدام، خیر کثیر عنایت فرماید.