نشست‌ نقد و بررسی کتابِ «عاشورا: ریشه‌ها، انگیزه‌ها، رویدادها و پیامدها»

حدود دو ساعت برای شنیدنش وقتگذاری شد. (1398/2/18)

در این که نقادان محترم وقت قابل توجهی برای مطالعه و دقتی ویژه را صرف کرده اند شکی نیست اما این که در بیان این نقدها، گاهی برخی سخنان به تمسخر یا با تضعیفِ باورهای شنوندگان یا حاضران همراه می شود امری نکوهیده است!
به گمان بنده برخی ابهامات و سوالات نقادان که در ذیل تحلیل مطالب کتاب عرضه می شود پاسخهای بسیار ساده ی اعتقادی و کلامی دارد و این نوع شبهه افکنی با هدفهای فرضی تعریف شده برای تشکیل چنین جلساتی هم سو نیست.
نقص اطلاعات گویندگان و تحلیل کندگان از موضوع بسیار مهم «علم حجت خدا» و جایگاه «اطاعت و بندگی» در درگاه الهی و تکیه بر «دانشی ناقص که نامش را عقل می گذارند» از آسیبهای آشکار در این بحث بود!

به هر حال شنیدن این فایل را مناسب غیر متخصصین و کسانی که فعالیتهای اعتقادی جدی نداشته اند و تحت تأثیر مطالبِ سخنان و شبهات قرار می گیرند جایز نمی دانم.
خداوند به همه ی ما رحم فرماید.