کارگاهِ «تحلیل شخصیت از پوشش و ظاهر افراد»
 
دکتر ... (روانپزشک)
مدت زمان صرف شده برای شنیدن و یادداشت برداری، حدود 6 ساعت
پایان وقتگذاری 1397/9/4

مطالبی پیرامون این مجموعه:
1. به نظر می رسد کم حیایی در بیان داشتن دوست غیر همجنس و خاطرات با او، ذکر اسامی لباسهای زیرِ خانمها، صحبت از رنگ چشم مستمعان و توجه دادن دیگران به این امر، صحبت از توان آنها در ارتباطات (!!) خارج از نظام خانواده و ... به شکلی به عنوان افتخار هم می تواند در کلاسهای ظاهراً علمی و توسط صاحبان منصبِ تدریسِ ما طرح شود! ... این فرهنگ امروز ماست! ...
2. گوینده ی مباحث با ذکر اینکه «جدِ من آخوند بوده» تکلیف نظرات فقهی ای که راجع به حجاب، استمنا و ... می دهد را به شکلی غیر مستقیم روشن می کند! ... چنان با قاطعیت برای اعلامِ صحتِ نظرات خود از قرآن کریم نام می برد (نه آن که آیه ای را نقل کند! نام می برد!!) که این قاطعیت را ما از زبان فقیهِ با تقوای هفتاد سال کار کرده هم نمی شنوید!!!

3. به نظر می رسد گوینده ی مطالب، سلائق شخصی خود را نیز به شکلِ نوعی ملاک مطرح می سازد. آنچه دوست دارد را با بیانی توجیه می کند و آنچه را نمی پسندد با اصطلاحات روانشناختی تخطئه می کند!
4. استفاده از نام مقدس اهل بیت علیهم السلام به معنای یک توهین به فردی که می خواهد غیر متوجه و دور از آبادی معرفی کند، جسارتی است برخواسته از همان تربیتی که دکتر مذکور نشده و باورهایی که ...!
 
5. به بهانه ی برداشت از ظاهر افراد و مراجعان، نوعی توجه دادن ویژه به مادیات و پوشش در فحوای کلام ایشان موج می زند! به گونه ای که باید اعتراف کنم پس از شنیدن حدود دو ساعت از این مجموعه حالت اشمئزازِ شدیدی نسبت به این نگاهِ کاملا مادی به دنیا و همه ی زندگی را دنیا دیدن در من ایجاد شد!
6. دعوت عجیبِ مدرس، به پوشش های برانگیزاننده در محیط اجتماع برای از دست ندادن شوهران! ...

نکته هایی از این مجموعه فایل:
1. خیلی ها هستند که از توانایی هایی فردی در چهره شناسی برخوردارند، مثل کسانی که در نهادهای امنیتی هستند، در گمرک فرودگاه هستند، مدیرفروش شرکت های بزرگ هستند و ...
2. یک روان پزشک و روان شناس با 10 یا 20 سال کار، آدم شناس می شوند.

3. در جامعه ی ما که خیلی افراد چراغ خاموش زندگی می کنند، چهره شناسی برای یک متخصص لازم تر می شود.
4. تمام مهارتهای چهره شناسی ما باید با شرح حالِ مراجع چک شود تا بتوان دقیق پیش رفت و روانشناس و روان پزشک دچار غرور نشود!

5. تعداد زیادی از جوانان جامعه ی ما در توهم زیبایی زندگی می کنند! فکر می کنند باید ازدواجهای ویژه ای داشته باشند و در مواجهه با روانشناسان و مشاوران هم این نوع توهم ها را با خود می آورند!
6. جامعه ی ما قابل تقسیم به 17 طبقه هستند!

7. خانمهایی که کفشهای نوک تیز می پوشند، در آن ایام از قاطعیت بیشتری برخوردارند.
8. عینکهای مستطیلیِ باریک عمدتاً مربوط به افراد وسواسی است که دنیا را با چهارچوب خاصی می بینند.

9. در طول زمان با افزایش سن و موقعیتهای جدید زندگی افراد تغییر می کنند! خصوصاً انسانها در 40 سالگی پوست می اندازند! (کسانی که ازدواج کرده اند با ورود به سنین جدید ممکن است به جهت مشکلاتی از جنس بحران هویت در مسائل خانوادگی شان به مشکل برخورد کنند!)
10. کفشهای پاره، می تواند معانی مختلفی داشته باشد! فقر، بی قید و بندی، خساست و ...
جین پاره بی خود مُد نشد! در امریکا و اروپا تنها فاحشه ها هستند که به دنبال افراد پولدار هستند!
مرد جذاب در نیوزلند و اروپا کسی است که با لباس رنگ و رو رفته ی ناشی از کار و شلوار سوراخ شده ی از زحمت، با یک ماشین بزرگِ خاکی خودش برای بنزین زدن پیاده می شود! ...

11. چند گروه هستند که جوراب سوراخ پا می کنند! بیش فعال ها، بعضی خسیس های وسواسی و اهمال کاران!
12. امروزه بخشی از جوانانِ جامعه ی ما، دیگر به دنبال همسرانِ آفتاب و مهتاب ندیده نیستند! فرهنگ جامعه به هر دلیلی به سمتی پیش رفته که اگر کسانی هم باشند که به جهت آبروی اجتماعی خود همسرانی سالم و اهلِ دیانت داشته باشند در کنار آن، بودن با زنانی دیگر که جلوه های جنسی خاصی را داشته باشند دنبال می کنند! ... (توجه: مدرس کلاس لفظ سنتی و مربوط به قرنها قبل بودن و ... را تقریباً در جاهایی که منظورش افراد متدین است استفاده می کند!!)

13. یکی از اشتباهات ما در ازدواج آن است که فکر می کنیم فرد مقابل را پس از ازدواج تغییر می دهیم!
14. در ایران، شخصی که گردن بند یا دست بند یا انگشتر طلا به گردن یا دستش دارد فردی است که نه تنها مذهبی نیست بلکه از اینکه مذهبی دیده نشود هم ابایی ندارد!

15. عده ای از خانمها هستند که دهانشان در اختلافات خانوادگی با یک ماشین شاسّی بلند یا یک سرویس گران قیمت بسته می شود و اگر چنین نشود با سه دانگ خانه ساکت می شوند و یا با گرفتنِ حق طلاق در زندگی شان می مانند! به همین جهت مردانی هستند که حاضرند دو باج اول را بدهند تا باج سوم و چهارم مطرح نشود!
16. خانمی که برای مشاوره آمده و ازدواج کرده است، اگر انگشتر حلقه اش را در دست ندارد یا در انگشتی دیگر یا دستی دیگر دارد هر کدام معانی خاصی داد!

17. در چهره شناسی چشم از همه مهمتر است! کسانی که می خواهند آدم را فریب دهند یا خیلی مستقیم و با چشمانی باز نگاه می کنند و یا نگاه نمی کنند!
18. ما در ایران به مقدار بسیار زیادی جوانانِ تنبلِ پر مدعا داریم که نه مسؤولیتی دارند و نه هیچ شرایطی راضی شان نمی کند!

19. اغلب آدمهایی که به روان شناسان و روان پزشکان مراجعه می کنند برای درمان نمی روند! می خواهند شخصی آنها را تأیید کند و بگوید که ایراد از همسر، خانواده ی همسر یا جامعه ی است!
20 مردان با کلید ماشینشان، منابعشان، ارث و میراثهایشان، خلاقیت هایشان و موفقیت های شغلی شان اغواگری می کنند!

21. اگر در ایران فردی را دیدید که خیلی بیش از حد خوش تیپ، مهربان و مؤدب است می توان احتمالِ سایکوپات آنتی سوشال بودن او را بررسی نمود! (شخصیت ضد اجتماعی با ضریب بالا!)

22. نقطه ی قوت شما همان نقطه ی ضعف شماست اگر بیش از حد روی آن مانور دهیم!
23. تا می توانید کیس ببینید! روان شناس باشید نه تست شناس!