کارگاهِ «تحلیل رفتار متقابل»

مدرس، جناب آقای دکتر ف.
زمان وقتگذاری شده بیش از 6 ساعت
دی ماه 1397

برخی قسمتهای فایل -به دلائل مختلفی- روان شنونده را تحت فشار قرار می دهد! و برخی قسمتهای آن واقعا آموزنده است!
طعنه و توهین مُدرّس جلسه به برخی شعائر حسینی و نوع تحلیلشان از موضوع مهدویت و باور به حضرت، که هیچ ربطی هم به موضوع بحث ندارد و قاعدتاً دانشجویانِ حاضر هم توان و موقعیتی برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام نمی یابند، امری آزار دهنده است که در جامعه ی دانشگاهی و غیر دانشگاهی کم نیست!
حالا این به عنوان تکنیکی برای جلب جوانان استفاده شود یا بتواند نوعی ...(!) نامیده شود، خدا می داند! ...

در مجموع دیدگاههای اریک برن در جلساتِ درمانی می تواند به عنوانِ یک روش مورد استفاده قرار گیرد که بعضاً هم مؤثر و مفید است!
گزاره هایی از این بحث:
1. همه ی ما یک بانک نوازشی داریم. گاهی این بانک پر از نوازشهای منفی است و گاهی پر از نوازشهای مثبت!
2. ما برای هر موضوعی قصه ای در ذهن داریم!
3. برن بر خلاف آنچه افراد از ماسک زدنهای دیگران در ذهن دارند می گوید این مائیم که بر اساس قصه های ذهنی مان به افراد مختلف ماسک هایی می زنیم و می کوشیم آنها را در این قالبها قرار داده و بر همین اساس با ایشان رفتار کنیم.