سکس و میزان اهمیت آن


سکس و میزان اهمیت آن (برنامه ی پرگار)
اجرای برنامه در 9 شهریور 1398
مشاهده شده در 1398/9/11

این برنامه با این جملات آغاز می شود:
«اهمیت سکس در زندگی چقدر است؟ با چه سنجه هایی می شود جواب این سوال را یافت؟ چه بخش از سکس طبیعی ست و چه سهمی از آن مربوط است به اجتماع و ساخت اجتماعی؟ آیا بین سکس و عشق می توان رابطه ی قابل تعریفی یافت؟
راوی یکی از کتاب های میشل ولبک، رمان نویس معاصر فرانسوی، در جواب این انتقاد که به سکس اهمیت زیادی می دهد می گوید انکار نمی کنم که شاید در زندگی روزمره شادیهای دیگر کم کم جای سکس را بگیرند اما سکس آن لحظه‌ی منحصر به فردی ست که در آن بی واسطه از طریق اعضایمان متعهد می شویم.
اگر با این حرف رمان نویس فرانسوی موافق باشید کارناوال های اقلیت‌های جنسی که در سطح جهانی سال به سال در حال گسترش است و بیان صریح تر و شایع تر مسائل جنسی در رسانه‌ها از جمله شبکه‌های اجتماعی را دلیلی بر صحت آن خواهید یافت. اما آیا چنین است؟ یک تحقیق جدید نشان داده که مردم بریتانیا نسبت به دهه‌های گذشته کم‌تر به اصطلاح سکس دارند. البته در این تحقیق تعریف سکس رابطه‌ی جنسی بین مرد و زن بوده است که خود سوال‌های جدید را پدید می آورد چرا که امروزه صحبت آشکار در مورد سکس باعث شده تنوع در عمل جنسی و در رابطه‌های جنسی بیشتر نمایان شود و به این معنا سکس از تعریف های مرسوم بگریزد».

برخی سخنان قابل تأمل در این میزگرد:
1. شاید هیچ بیماری روانی ای را نبینیم که بر کمبود سکس در افراد اثر نگذارد!
2. یکی از چیزهایی که به سکس در ده های اخیر اهمیت زیادی داده، عاطفه است! سکس از یک راه تولید مثل خارج شده و بیش از هر چیزی متمرکز عاطفه شده است!

3. نیاز عاطفی و جنسی بر هم منطبق نیست و این یک برساخته ی اجتماعی مُدرن است!
4. سکس و عشق در بنادخودشان با هم مغایر است! یکی نوعی خواستن است و دیگری نوعی مالکیت!
 
5. گاهی افراد به لحاظ روحی با هم، همخوانی دارند ولی توان جسمی و جنسی هم خوانی ندارند!
6. مشکل عصر امروز آن است که افراد می خواهند تنها نباشند و این یکی از علل بها دادن به سکس است که بخشی از این تنهایی را جبران می کند.

7. افراد باید بپذیرند که به جهت جنسی با یکدیگر تفاوت دارند!
8. پراکندگی آماری در فکر کردن به سکس خیلی گسترده است! کسانی در طول هفته تنها یک بار و عده ای 388 مرتبه به سکس فکر کرده اند! (چیزی که در این میزگرد به آن توجه نمی شود این است که، چرا؟)

9. در این گفتگو خانم روان درمانگر خودارضایی را تجویز می کند و برای آن دلیل هم می آورد تا مخاطب را به خوبی قانع کند! بی توجه به دستور صریح قرآن!
10. اصرار مجری و هر سه میهمان بر عدم ذکر شریف «بسم الله الرحمن الرحیم» و عدم هر نوع اشاره ای به ارزشها و باورهای آسمانی جالب است!