روش پاسخگویی به سوالات دینی نوجوانان 

در سال تحصیلی 87-1386 در موسسه ی فرهنگی احسانِ زمان، جلساتی تشکیل شد که هدف آن راهنمایی مادران در «برخورد صحیح با سوالات فرزندان نوجوان در عرصه ی مسائل دینی» بود.
جناب آقای دکتر محمد دولتی حدود 4 ساعت مباحثی را ارائه دادند و مخاطبان نیز آموخته هایی را برای خود به ارمغان بردند.

در سال 1388 بنده با وقتگذاریِ تقریبا 8 ساعته، یاداشت برداری و افزودن مطالبی بر آن گفته ها کوشیدم متنی با موضوعِ «توجهات لازم در جهت پاسخگویی به سوالات دینی نسل جوان» فراهم آورم که این تلاش به لطف الهی تا حدی محقق شد.