کارگاه آموزشی «مسائل نوجوانی»

کارگاه آموزشی مسائل نوجوانی

حدود یک ساعت
سخنرانی جناب آقای حاج ناصر کاظمی در جمع پدران مدرسه ی راهنمایی نیک پرور که در سال 1388 تشکیل شده است.
دو نوبت شنیدم و استفاده کردم.