فایل صوتی «فرزندپروری»

با اجرای آقای یعقوب شفیعی فرد - دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت (در زمان ارائه ی کارگاه)
پایان شنیدن در 1400/6/15

حدود سه ساعت کارگاه بود که از طریق فضای مجازی به دستم رسیده بود و با تأملات و بررسی هایی که در میان شنیدن بحث داشتم، گوش دادن به آن حدود 6 ساعت به طول انجامید.

برخی نکات یادداشت شده از این مجموعه سخن:
1. ریشه های شک در احساس ناامنیست!
2. می فرمایند مؤمن کسی است که دارای امنیت روانیست! ... این ورود با اعتماد به نفس اندیشه های اگزیستانسیال به عرصه های توحیدی و ایمانی جالب است!
3. تحمل را مذموم معرفی می کند و سازگاری را صحیح می شمرد! ... البته ممکن است در تعریف این دو واژه نیاز به گفتگو باشد ولی حتما در مواردی از زندگی نیاز به تحمل و صبر است!
4. تقریباً هیچ بخشی از بحث ارتباط مستقیم به مهارت فرزند پروری نداشت! ... که یکی از دانشجویان هم در میان بحث اشاره کرد که کلاس های این مرکز (که نمی دانم کجاست) هیچ کدام مفید نبوده است!
استاد هرچه به ذهنش می رسد می گوید و نهایتاً به نحوی به فرزند مرتبطش می سازد!