تربیت عقلانی

مجموعه مباحث تربیتی ارائه شده در جمع مادرانِ مؤسسه ی نیک پرور
ارائه دهنده ی بحث: جناب آقای دکتر سیدمحمد بنی هاشمی
شنیده شده در پائیز 1391
زمان صرف شده برای شنیدن، حدود 9 ساعت

مباحث مفیدی در زمینه ی تربیت، در جمع مادرانی که فرزندانشان در سنین راهنمایی (متوسطه ی 1) بوده اند ارائه شده که ظاهراً پس از این مجموعه بحث، مطالبِ پیاده شده از نوارها تکمیل شده و بخشی از کتابِ سه جلدیِ «تربیت عقلانی» را تشکیل داده است.
در همان سال که این مجموعه را شنیدم به مدیریت دبیرستان و راهنمایی احسان پیشنهاد دادم تا این مجموعه فایل به تعداد معلمان و مربیانِ مؤسسه تکثیر شود و به عنوان مسابقه ای در ایام نوروزِ 92 در اختیار خانواده های معلمان قرار گیرد. به بهترین تلخیص ها هم هزینه ی سفر به مشهد مقدس تقدیم شود که الحمد لله این مسیر طی شد و سه خانواده مشرف شدند.

در این جا به بخشهایی از مطالب این فایلها اشاره می شود:

در ارتباط با سومین هفت سال زندگی بچه ها باید توجه داشت، اینکه حضرت فرموده اند «او را با خودت ملازم کن» و او را از خودت جدا نکن از این جهت است که یک ویژگی در این سن خیلی پررنگ می شود و آن استقلال طلبی نوجوانان است، اما واقعیت آن است که با وجود این حسّ استقلال طلبی، بچه ها بی نیاز از همراهی و کمک و مراقبت نیستند. پس جوری باید عمل کرد که هم روحیه ی استقلال طلبی اش ارضا شود و هم به خودش واگذاشته نشود.  یعنی به زبان دیگر در عین این که او دوست دارد از ما جدا شود، ما او را از خود جدا نکنید. روشن است که در این جا منظور فقط ملازمت فیزیکی نیست، چون این نوع ملازمت همیشه ممکن نیست.
در سنین نوجوانی فضای خصوصی خطر ساز است. بچه ها نیاز به مشاور دارند ولی خودشان احساس نیاز نمی کنند!
در ارتباط با بچه ها زمینه ی مشاجره و برخورد را پیش نیاورید. کَل کَل کردن با بچه ها در این سن باعث می شود که شأن پدر و مادر کاهش پیدا کند و دستوری برخورد کردن با بچه ها هم آن ها را غیر منعطف می کند.
 
(خانواده های محترم می توانند مباحثی را در این زمینه با عنوانِ «لذت گفتگو با پسرم» در سایت شخصی سیدمحمد خردمند http://sm-kheradmand.com پیگیری نمایند).