حجت ناطق، امام صادق علیه السلام
 
یادواره ی شهادت رئیس مکتب شیعه، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام.
سرود ها و مراثی ای نیکو همراه با تذکراتی از بیان آن امام همام؛ و در پایان ذکر ماجرای سخنان حضرت با فرزندشان امام عصر علیه السلام با صدای ماندگار مرحوم شیخ مصطفی خبازیان زاده.
مجموعه ای شنیدنی و ارزشمند.
بار ها آن را شنیده ام و برای شنیدن نوجوانان نیز توصیه می کنم.