سرشک بهار

مجموعه ای مفید و زیبا که به زحمت دوست قدیمی آقای برجیس آماده شده و تکثیر و توزیع شد.
مجموعه ی دیگری نیز از نتایج زحمات ایشان بود که آن  هم متذکر به وجود مقدس امام حسین علیه السلام بود.

واقعا زندگی با امام حسین علیه السلام شیرین و پر بهاست؛ خداوند ما را و اهلمان را از آن وجود مقدس و اُنس با یاد و نامشان جدا نکند.