مهر نگار

کاستی که متعدد شنیدم و متن های ادبی و عمیقش را دوست داشتم؛ ضمن آن که با سرودهایی مجموعه را شنیدنی تر کرده بودند.
اللهم عجل لولیک الفرج.