کاست «تا ابد اندوه»

شاید اولین کاری بود که از «مؤسسه ی رسائل» به دستم رسید و البته در زمان خودش هم مورد توجه خوبی هم قرار گرفت.
سوگواره ای برای ایام شهادت حضرت صدیقه ی طاهره سلام الله علیها که بار ها آن را شنیدم و استفاده کردم.
هنوز هم شنیدنیست و حتی در غیر ایام شهادت، متن و سرود های زیبایی دارد که موجب توجه قلوب همگان به ساحت قدس فاطمی شود.