نغمه ی انتظار - (3)

از مجموعه کاست هایی که در ارتباط با وجود مقدس امام عصر علیه السلام تولید و پخش می شد.
در زمان خود برای خانواده هایی که می خواستند فایل های صوتی و اشعاری بشنوند بدون موسیقی و البته با محتوایی نیکو بسیار مفید بود.
خداوند بانیان و فعالان در این عرصه را مورد رحمت خود قرار دهد.