شهد شیدایی

11 قطعه ی نسبتا کوتاه
زمان صرف شده برای استفاده حدود 1 ساعت
پایان شنیدن 1397/9/8

در موضوع غدیر و امیر المؤمنین علیه السلام که با توسل و توجه به محضر مقدس امام عصر علیه السلام به پایان می رسد.
متن های زیبایی انتخاب شده که در میان سرود ها خوانده می شود.
مجموعه ی قابل استفاده و فاخری است.
خدای متعال به تولید کنندگان و بانیان کار، خیر دنیا و آخرت و توفیق بیشترِ خدمت به امام عصر علیه السلام را عنایت فرماید.