ستاره ی درخشان
 
متعدد شنیده شده
طول زمان کاست حدود 1 ساعت است

مجموعه ای از سرود ها و دکلمه هایی پیرامون وجود مقدس امام زمان علیه السلام.
شنیدنی و زیباست البته شاید کمی با سرودهای تولیدی در سالهای بعد از آن فرق داشته باشد ولی همچنان بخشهای زیبا و شنیدنی ای دارد.