باب الحوائج علیه السلام

نواها و سخنانی زیبا در توجه به مصیبات امام هفتم سلام الله علیه.
مجموعه ی ترکهای ده گانه اش کمتر از یک ساعت است اما مفید و زیبا است.

خدای متعال به احترام این باب الحوائج الی الله، به ظهور مولایمان گره از زندگی همه ی محبین اهل بیت علیهم السلام بگشاید.