مباحثی پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام

جلسه اول - تاریخ: 1394/7/9

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  31 دقیقه مباحث مطرح شده: از جمله علل گمراهی مردم در زمان امیر المؤمنین علیه السلام، جهل آنها نسبت به امام و از سوی دیگر عدم آشنائی آنها با خباثت های معاویه، اهمیت شناخت امام عصر علیه السلام.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  17 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
عبارت مطرح شده در جلسه، در بالای تصویری از کتاب آثارالباقیه، اثر ابوریحان بیرونی که در کتابخانه ادینبورگ اسکاتلند نگهداری می شود و مربوط به قرن ۴ یا ۵ هجری قمری می باشد.

 


جلسه دوم - تاریخ: 1394/7/16

دانلود فایل صوتی   50 دقیقه مباحث مطرح شده: اهمیت موضوع مهدویت، جایگاه امام زمان علیه السلام در زندگی ما،
روایتی بسیار شنیدنی پیرامون ارتباط انتخاب انبیاء اولوالعزم و  باورداشت مهدویت

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 1394/8/14

دانلود فایل صوتی   32 دقیقه مباحث مطرح شده: معنای ولایت تکوینی و ولایت تشریعی با استفاده از روایات،
روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیرامون ملاک ایمان

 


 


جلسه پانزدهم - تاریخ: 1394/12/6

دانلود فایل صوتی   48 دقیقه مباحث مطرح شده: اهمیت باور و اعتقاد به امام زمان علیه السلام برای خدای متعال از بدو خلقت. ارزش عمیق شدن در دین و جایگاه اعمالی که با معرفت و دانش و نور علم است. بحث طریقیت و موضوعیت در ولایت و معرفت اهل بیت علیهم السلام اولین قدم برای کسب معرفت امام زمان علیه دانستن نسبت ما و امام زمان علیه السلام. بحث علم و پنچ رکن آن و اهمیت نور بودن علم، حقیقت بندگی از بیان امام صادق علیه السلام، وِجدان کردن فقر محض خود در مقابل خدای متعال و ذاکر و شاکر بودن در برابر او.

 


 
جلسه هجدهم - تاریخ: 1395/3/6

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 
جلسه بیستم - تاریخ: 1395/3/20

دانلود فایل صوتی   26 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه بیست و دوم - تاریخ: 1395/4/3

دانلود فایل صوتی   26 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 
جلسه بیست و چهارم - تاریخ: 1395/4/31

دانلود فایل صوتی   43 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 
جلسه بیست و هفتم - تاریخ:1395/5/21

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 
جلسه بیست و هشتم - تاریخ: 1395/5/28

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 
جلسه ی بیست و نهم - تاریخ: 1395/6/4

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   17 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 
جلسه ی سی و چهارم - تاریخ: 1395/9/18

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 
جلسه ی سی و پنجم - تاریخ:

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 
جلسه سی و هفتم - تاریخ: 1395/10/9

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 
     
 
  تصویر شماره یک تصویر شماره دو