جایگاه هدایت و برخی موانع در تربیت دینی
تک جلسه - تاریخ: 1396/2/3

دانلود فایل صوتی   63 دقیقه مباحث مطرح شده: فكر و شك به ريا، ريا محسوب نميشه
به بهانه ی ريا دست از اعمال خير برنداريم و به وظيفه عمل كنيم.
ريا خودِ عمل رو باطل مي كند و نوعي معصيت هم محسوب مي شود.
يك راه درمان ريا متذكر شدن به موقت بودن اين دنياست و تقويتش با كمك نهج البلاغه مي تواند انجام شود.
 هدايت دست خداست و خدا به وسيله ی اسباب در اين جهان عمل مي كند و وظيفه ما تلاش براي هدايت و دوستدار اهل بيت بودن فرزندانمان است ولي در نهايت هدايت به دست خداست و خداست كه حب ائمه و نماز اول وقت و توفيق دوري از گناه رو عطا مي كند.
در ادامه راهكارهایي مهم در موضوع تربیت بیان می شود که شنیدنی است!
بزرگترين كار در اين جهان تربيت هست! ...