حرزها، تعویذها، حجابها

تک جلسه - تاریخ: 1396/5/31

دانلود فایل صوتی   32 دقیقه مباحث مطرح شده: ما در روایات و دعاها سه تعبیر داریم که شبیه هم هستند.
یکی تعبیر حرز ، یکی تعبیر تعویذ و دیگری تعبیر حجاب که هر سه به دعاهایی گفته می شود که ما به واسطه خواندن، نوشتن و همراه داشتن آنها امیدواریم که به واسطه ی آن از بعضی امراض، خطرها، آسیبها و بعضی از بلاها مصون بمانیم.
ما در عالم در دنیایی زندگی می کنیم که خدای متعال برای هر چیزی اسباب و عللی قرار داده و خدای متعال ابا دارد که در دنیا اتفاقی بیفتد اما سببی برای آن معرفی نشود.
سلطنت، سطوت و حکومت خدای متعال ایجاب می کند که جز یک کار در عالم هیچ کاری بی واسطه انجام نشود و آن کار در عالم خلقت مستقیم و بی واسطه وجود نورانی و مقدس خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله  و سلم  است.
اثر اتفاقات معنوی در این دنیا بیش از اثر اتفاقات مادی نتیجه می دهد.