گوهرِ شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم
جلسه اول - تاریخ: 1396/8/26

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1396/8/27

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1396/8/28

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: