خاستگاه خلافت


خاستگاه خلافت

سه شب توفیق داشتم تا در مراسمی به مناسبت ایام شهادت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام سخن بگویم. (1394)
موضوع سخن را تحلیلی بر ماجرای شهادت خاتم الانبیا و غصب خلافت، از دیدگاه پیروان مکتب سقیفه قرار دادم و شواهدی را از کتاب «خاستگاه خلافت» اثر آقای عبدالفتاح عبدالمقصود نقل کرده و تبیین نمودم.
گرچه از دعوت کننده ی گرامی خواسته بودم تا بحث را ضبط کرده و فایلی تصویری و یا صوتی لطف کنند، به هر دلیلی آنچه آماده ساختند ناقص و کم کیفیت بود.
امیدوارم زمانی بتوانم این مطلب را با شکلی نیکوتر ارائه دهم؛ خیلی بحث خوبی بود.