مباحثی در موضوع «چالش های اعتقادی و تربیتی عصر جدید»

آغاز این مجموعه در بهار 1389 بود و پایانش بهار 1390؛ که البته در میان آن توفیق تشرف به حج تمتع داشتم.
مجموعه ی جلسات در منزل جناب آقای حمید موحدی و سرکار خانم داروندزاده (از مدیران مؤسسه ی فرهنگی مهدا) تشکیل می شد.
مخاطبان خانواده ی خانم داروندزاده و برخی معلمان مدرسه ی مهدا بودند.

در ارائه ی مطالب از زحمات علمی آقای دکتر علیرضا مؤذن و پاورپوینت های ایشان تحت عنوان «دوران ما» استفاده می کردیم و در حواشی آن نیز توضیحات اعتقادی و اخلاقی مفصلی عرض می شد.
برخی جلسات ضبط شده اما به نظر، به جهت ناقص بودن و کیفیت ضعیف برخی قابل تنظیم و استفاده نباشد.
حدود 30 جلسه ی 2 ساعته که برای آماده سازی مطالب هر جلسه حداقل یک ساعت و نیم وقت صرف شد.
الحمد لله رب العالمین.