تأملی در یکی از خطبه های امام حسین علیه السلام
در موضوع امر به معروف و نهی از منکر

در یک جلسه ی خانوادگی
جلسه ی سوم - تاریخ: 1399/7/25

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی ششم - تاریخ: 1399/9/28

دانلود فایل صوتی
بخش اول

 
  47 دقیقه مباحث مطرح شده: اشاره به جایگاه امامت در فرمایشان حضرت زهرا سلام الله علیها، خطاب به عیادت کنندگان ایشان از همسران مهاجر و انصار (به مناسبت تقارن جلسه با ایام شهادت بی بی و عنوان مورد بحث)
             
دانلود فایل صوتی
بخش دوم
  24 دقیقه مباحث مطرح شده: بیان راهکارهایی برای غیرت ورزی نیسبت به موضوع «امامت» در زندگی جاری

 


 


جلسه ی هشتم - تاریخ: 1399/11/24

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی دهم - تاریخ: 1400/2/31

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی یازدهم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی
بخش اول

 
  00 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
بخش دوم
  00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی دوازدهم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی
بخش اول

 
  00 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
بخش دوم
  00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی سیزدهم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی
بخش اول

 
  00 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
بخش دوم
  00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی چهاردهم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی
بخش اول

 
  00 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
بخش دوم
  00 دقیقه مباحث مطرح شده: