مقام حضرت زهرا سلام الله علیها


مقام حضرت زهرا سلام الله علیها

جلسه ای برگزار شده در سال 1382 و در منزل آقای حاج سیدمصطفی خردمند که البته به دعوت همسرشان تشکیل شد و بنده ی کمترین گوینده ی آن محفل بودم.
در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و خانوادگی؛ شاید به جهت رفع مشکلی که حاجیه خانم باقری را متوسل به بی بی دو عالم ساخته بود.
 
فایل صوتی یا تصویری از آن جلسه ندارم اما یادم هست که بعد از آن جلسه، پسر عمه ام که داماد آن خانواده هم هستند سوالاتی می پرسیدند که معنایش این بود که «این یک وجبی شاگردی چه شخصی یا اشخاصی را داشته یا دارد که بلد شده است روایت بخواند و راجع به آن صحبت کند!! ما که این را در حوزه ندیدیم!! کجا بوده؟؟» ... خلاصه با مزه بود!
 
خداوند رحمت کند مرحوم پدر را که در آن محفل حاضر بودند! ... آه ... پدرم!