سلوک اخلاقی در خانواده

در پائیز 1393 توفیق یافتم تا به دعوت همسفری عزیزِ عتبات، آقای سیدمحمدعلی عمادی سه شب در مجلس توسلی که داشتند عرض ادبی در محضر آیات و روایات داشته باشم.
با توجه به خانوادگی بودن مجلس، موضوعی (به گمان خود) متناسب انتخاب نمودم که الحمد لله مورد توجه هم قرار گرفت.
به جهت عدم کیفیت مناسب فایل های ضبط شده وقتی را صرف ادیت و قرار دادن آن در سایت ننمودم.
 
خداوند همه ی ما را عالم و عامل به وظایفمان قرار دهد.