امیرالمؤمنین علیه السلام، منصوب الهی

برگزار شده در 22 اسفند 1379
 
مجلس در منزل یکی از اقوام دوست قدیمی ام آقای عباسی (در حوالی میدان هفتم تیر شهر تهران) بود.
شلوغ و همراه با زحمت زیاد صاحب خانه ی محترم.

موضوع صحبت اثبات انتصاب الهی امیر عالم بود؛ تا به تقویت باور های اعتقادی شیعه در جمع بینجامد.
یکی از خاطرات آن مجلس پرسش های برخی از حاضران مجلس در باره ی موضوع سخن بود! ... سوالاتی که باز هم کم اطلاعی جامعه را از مبانی اعتقادی آشکار می کرد! ... متأسفانه! ...