از حکمت های مجالس عزا (1)
 
از آن جا که حکت های متعددی را می توان در برگزاری مجالس عزای اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و آله بیان نموده و شرح داد، به امید حصول توفیق در عرضه ی این بحث یکی از حکمت ها را برای مجلسی به شکل مجازی بیان نموده و توضیح دادم.
صاحب خانه ی محترم ساکن کویت هستند و البته دوستانی را هم از ایران و در فضای مجازی به مجلسشان دعوت نموده بودند.
برگزار شده در صفر 1443.

بحث خوب و مورد ابتلایی است که در عصر و زمانه ی کنونی لازم به نظر می رسد.