جایگاه معرفت امامِ هر عصر

بحثی ویژه و ارزنده پیرامون جایگاه معرفت امام هر عصر و موضوع طریقیت و موضوعیت وجود نازنین حجت خدا که در 28 صفر 1443 در منزل سرکار خانم رجائی برقرار شد.
الحمد لله بحث مفیدی بود که مورد توجه هم قرار گرفت.