نکاتی پیرامون بلوغ دختران

مخاطبان: مادارانِِ دانش آموزانِ دبستان دخترانه ی هدی

جلسه ی اول - تاریخ: 1399/9/24

دانلود فایل صوتی   46 دقیقه مباحث مطرح شده:
بیان نکته ی 1 تا 4
پاسخ به برخی سوالات مکتوب ارسال شده در حین ارائه ی بحث
             

 


 

جلسه ی دوم - تاریخ: 1399/10/10

دانلود فایل صوتی   51 دقیقه مباحث مطرح شده:
بیان نکته ی 5 تا 7
پاسخ به برخی سوالات مرتبط با بحث
بیان اصول لازم به رعایت در گفتگوی با دختران پیرامون موضوع بلوغ
             

 


 

جلسه ی سوم - تاریخ: 1399/10/24

دانلود فایل صوتی   46 دقیقه مباحث مطرح شده:
بیان نکته ی 8 و 9 و 10
شکل بیان موضوع بلوغ و سخن پیرامون دوران قاعدگی دختران
رفع برخی شبهات رایج در پیگری امور دینی بچه ها
             

 


 

جلسه ی چهارم - تاریخ: 1399/11/16

دانلود فایل صوتی   63 دقیقه مباحث مطرح شده: بیان نکته ی 11، 12 و 13
             

 


 

جلسه ی پنجم - تاریخ: 1399/11/20

دانلود فایل صوتی   51 دقیقه مباحث مطرح شده: نکته ی 14 و 15