شناختی از نوجوانی
ارائه شده برای پدرانِ دانش آموزان پایه ی نهم متوسطه ی امیر
در تاریخ 1399/3/27

از آن جا که محتوای بحث ارائه شده شباهتی با برخی جلسات دیگر در موضوع نوجوانی که فایل صوتی آن در سایت وجود دارد داشت، فرصتی را جهت ادیت آن اختصاص ندادم.
الحمد لله جلسه ی خوبی بود.