صلاحیت خانواده در تربیت 
تک جلسه - تاریخ: 1394/10/18

دانلود فایل صوتی   65 دقیقه مباحث مطرح شده: خانواده توانایی و صلاحیت تربیتی دارد.
اگر مسیر احساسات فرزندان در دوران دبستان به خوبی طی شود، نتیجه اش عزت نفس آنها در آینده ی زندگیشان می شود.
آیا محیط خانه ی ما یک واحد تعاملی است؟ آیا خانواده ی ما نظام تربیتی و پرورشی دارد؟ سازماندهی خانواده چگونه باید انجام شود؟ آیا خانواده ی ما خود اداره گر است؟ پیوند ما و فرزندانمان چه معدلی دارد؟
در این بحث تلاش شده است روشهایی برای افزایش شادابی، کارایی و بازدهی خانواده ارائه گردد.