مهارت هایی برای مدیریت خانواده ای آرام تر
مخاطبان: مادارانِ دانش آموزان متوسطه ی 1 و 2 موسسه ی دخترانه کوثر

جلسه ی پنجم - تاریخ:

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه این جلسه تشکیل نشد!