مهارت هایی برای مدیریت خانواده ای آرام تر
مخاطبان: مادارانِ دانش آموزان متوسطه ی 1 و 2 موسسه ی دخترانه کوثر

جلسه پنجم - تاریخ:

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: